A    B    C    D    E    F    G    H    J    K    L    M    N    P    R    S    T    V    W    

 

Arvid Renner 1704-1762

Arvid Renner nousi erääksi tärkeimmäksi vaikuttajaksi Kymenlaaksossa Vanhan Suomen aikana. Hänen johdollaan syntyi alueelle hallinnon ja oikeuslaitoksen malli, jossa toteutettiin rauhallisen rinnakaiselon mallia. Uuden hallitsijan alaisuudessa elettiin pitäen kuitenkin kiinni omista perinteistä. 1740-luvulla kihlakunnan tuomari Arvid Renner muutti Summan kartanoon. Rennerin aikana Summan kartano oli Kaakkois-Suomen oikeudenkäytön keskus. Kartanon läheisyyteen rakennettiin Kapakkamäen krouvi, jossa istuttiin oikeuden-käyntien välillä. Samoihin aikoihin Vehkalahti sai myös ensimmäisen putkansa.

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
© 2004 Finnica Kymenlaakso