A    B    C    D    E    F    G    H    J    K    L    M    N    P    R    S    T    V    W    

 
Erik Klami
Kuva:Kymenlaakson lukemisto

Erik Klami 1820-1868

Erik Klami oli valistunut virolahtelainen laivuri ja valtiopäivämies. Klami purjehti vuonna 1857 jopa Välimerelle ja Aleksandriaan saakka. Hän toimi talonpoikaisen merenkulun kärkimiehenä ja vuoden 1863 valtiopäivien talonpoikaissäädyn henkisenä johtajana. Hän ei kuitenkaan keskittynyt pelkästään talopoikien ajamiin asioihin, kuten suomen kielen asemaan vaan hän osallistui myös taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn. Merenkulun alalla hänen kirjoituksensa ja ennen kaikkea omin kyvyin tehty purjehdus Välimerelle jättivät hänet historian lehdille. Hänen toimintansa toimi esimerkkinä Etelä-Karjalan voimakkaalle taloudelliselle ja henkiselle nousulle 1800-luvun lopulla.

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
© 2004 Finnica Kymenlaakso