A    B    C    D    E    F    G    H    J    K    L    M    N    P    R    S    T    V    W    

 

Axel Fredrik Tigerstedt 1860-1926

Valtioneuvos A.F.Tigerstedt hankki itselleen vuonna 1901 Elimäeltä Mustilan kartanon. Hän aloitti tilalla välittömästi suurisuuntaisen ja järjestelmällisen maan- ja metsänviljelyn. Kartanon välittömässä läheisyydessä sijaitseva pääasiassa mäntyä kasvava mäki, `Kotikunnas` sai olla kasvualustana myöhemmin maailmanlaajuisestikin merkittävälle ulkomaisten puulajien kokeilutyölle. Menestymisien seurauksena alue on opittu tuntemaan nimellä Arboretum Mustila. Vuodesta 1917 lähtien valtioneuvos Tigerstedt omistautui loppuelämänsä ajaksi täysin puulajikokeilleen. Yhdessä poikansa C.G. Tigerstedtin kanssa A.F. Tigerstedt oli 1920-luvulle tullessa luonut arboretumin, joka oli maailmanlaajuisen huomion kohteena.

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
© 2004 Finnica Kymenlaakso