A    B    C    D    E    F    G    H    J    K    L    M    N    P    R    S    T    V    W    

 

Aleksander Nordmann, von 1803-1866

Aleksander von Nordmann oli haminalainen luonnontieteilijä ja tiedemies. Hän kävi saksankielistä koulua Haminassa ja Viipurissa, ruotsinkielestä lukiota Porvoossa ja yliopisto-opintoja latinaksi Turussa. Ensimmäiset tieteelliset voitot hän saavutti Berliinissä. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Venäjällä Odessassa. Myöhemmin hän toimi vielä eläkevirassa Helsingin yliopistossa. Useimmat hänen lukuisista teoksistaan ja kirjoitelmistaan on julkaistu akatemioiden ja tieteellisten seurojen toimituksissa ja aikakauskirjoissa. Harvat suomalaiset luonnontutkijat ovat saaneet osakseen niin paljon kunnianosoituksia kuin Aleksander von Nordmann.

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
© 2004 Finnica Kymenlaakso