Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Museovirasto
Aalto, Alvar (1898-1976)
Hugo Alvar Henrik Aalto valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1921. Aalto perusti arkkitehtitoimiston Jyväskylään vuonna 1923. Seuraavana vuonna hän solmi avioliiton arkkitehti Aino Marsion (1894–1949) kanssa, joka oli miehensä työtoveri kuolemaansa asti.

Aalto sai huomattavan määrän kunnianosoituksia ja palkintoja eri puolilta maailmaa. Hän teki valtavan elämäntyön, johon sisältyi erityyppisiä rakennuksia kesähuviloista hienostuneisiin yksityistaloihin, asuntoalueista teollisuusyhdyskuntiin, kulttuurirakennuksiin ja kaupunkikeskustoihin yhdyskuntien kaavoitusta unohtamatta. Aallon työ modernin huonekalu-, valaisin- ja sisustussuunnittelun parissa oli sekin merkittävä.

Aalto saavutti funktionalistisilla töillään kasvavaa kansainvälistä mainetta. Hänen suunnittelukenttänsä laajeni ja monipuolistui, esimerkkinä 1930-luvun loppupuoliskolla Kotkaan rakennettu Sunilan selluloosatehdas asuntoalueineen. Alvar Aallon arkkitehtuuria on luonnehdittu milloin suomalaiseksi milloin kansainväliseksi. Hänen mittavan tuotantonsa voi nähdä heijastavan vaikutteita sekä kotimaisesta luonnosta ja perinteestä että arkkitehtuurin pitkästä historiasta. Luova lahjakkuus loi näistä oman persoonallisen synteesinsä.

Lähde: Suomen rakennustaiteen museo www.mfa.fi/arkkitehtiesittely