Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Valokuvaamostudio Alppila/Museovirasto
Blomstedt, P.E. (1900-1935)
Pauli Ernesti Blomstedt valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1922. 1920-luvulla Blomstedt teki useita matkoja Keski- ja Etelä-Eurooppaan seuraten tiiviisti kansainvälistä kehitystä. Blomstedt kirjoitti tutkielmia ja artikkeleita asemakaavoituksesta ja rakennustaiteen eri aloilta ammatti- ja päivälehtiin. Vaikka hänen uransa jäi lyhyeksi, ehti hänen arkkitehtuurinsa käydä läpi useita eri vaiheita.

Blomstedtin 1920-luvun päätyöt ovat Helsinkiin rakennetut pankkirakennukset Liittopankki ja Helsingin Suomalainen Säästöpankki, jotka edustavat klassismia. Suomen arkkitehtuurihistorian yleisteoksissa P. E. Blomstedt mainitaan yleensä funktionalismin läpimurron keskeisenä arkkitehtina ja yhtenä suomalaisen modernismin puhtaimmista edustajista. Blomstedt ei kuitenkaan itse koskaan tunnustautunut puhdasoppiseksi funktionalistiksi. Hänen suunnittelemistaan rakennuksista puhtaan funktionalistisia ovat Kotkan Suomalainen Säästöpankki ja sodassa tuhoutunut ravintola-hotelli Pohjanhovi Rovaniemellä. Blomstedtin suunnittelemat teräsputkihuonekalut olivat aikanaan huippumoderneja ja ovat nykyään suosittua keräilytavaraa.

Lähde: Suomen rakennustaiteen museo www.mfa.fi/arkkitehtiesittely