Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
H.Malmgren/Museovirasto
Lindqvist, Selim A. (1867-1939)
Selim Arvid Lindqvist valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta vuonna 1888. 1890-luvulla hän kiinnostui saksalaisesta jugend-kauden arkkitehtuurista. Selim A. Lindqvist oli jo varhain kiinnostunut rakennusteknisistä uutuuksista. Vuosisadan vaihteen kansallisromantiikasta poiketen hänen arkkitehtuurinsa edustaa alusta alkaen rationalistista suuntausta. Lindqvist hakeutui talous- ja kunnalliselämän tarjoamiin rakennustehtäviin, joissa hän käytti ensimmäisenä Suomessa monia teknisiä uutuuksia: kuten esimerkiksi betonipalkkien kannattamaa vaakasuoraa betonilaattaa ja massalattiaa. Lindqvistiä pidetään Suomen betoniarkkitehtuurin edelläkävijänä. Vaikka hän käytti jonkin verran pintakoristelua, olivat perusajatukset kuitenkin funktionaalisuutta ennakoivia. Rakennusmateriaalina Lindqvist käytti lähes yksinomaan kiveä.