Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Museovirasto
Engel, C.L. (1773-1840)
Carl Ludvig Engel syntyi Berliinissä, jossa opiskeli myös arkkitehdiksi. Hänen opinnoissaan Berliinin Bauakademiessa painottui rakennustaiteen historia ja uusklassismi, joka näkyi antiikin ihannointina. Valmistutuaan hän toimi muutaman vuoden Preussin rakennushallinnossa. Napoleonin sodat ja taloudellinen lama vaivasivat Preussia ja Venäjää, jonne Engel ennen Suomeen tuloaan oli lähtenyt koettamaan onneaan. Engel siirtyi Tallinnan kaupungin arkkitehdiksi vuosiksi 1809 - 1814, josta hän sitten saapui Suomeen.

Suomessa Engelin päätyö oli Helsingissä Senaatintorin ja sitä ympäröivien rakennusten suunnittelu. Intendentinkonttorin johtajan Charles Bassin erottua tehtävästään vuonna 1824, virkaa tarjottiin Engelille. Intendentiksi siirtyessään Engelin vaikutus ulottui myös muualle maahan. Uusklassismista tuli 1800-luvun alkupuoliskon tärkein rakennustyyli, joka omaksuttiin niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.