Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Museovirasto
Sonck, Lars (1870-1956)
Lars Eliel Sonck syntyi vuonna 1870. Saatuaan päästötodistuksen lyseosta hän kirjoittautui Turun teollisuuskoulun rakennusosastolle jatkaen opintojaan Suomen Polyteknillisessä opistossa Helsingissä. Ratkaiseva tapahtuma Lars Sonckin arkkitehtiuralla oli, kun hän jo ennen valmistumistaan 23-vuotiaana voitti Turussa järjestetyn suuren kirkkokilpailun. Lars Sonck suunnitteli kirkkoja, virastoja, kerrostaloja, hirsihuviloita ja kaupunkien asemakaavoja ja otti vahvasti kantaa julkiseen rakentamiseen.

Historiallinen aines oli leimaa-antava koko hänen tuotannolleen. Lukuisat ulkomaanmatkat Euroopan vanhoihin kaupunkeihin antoivat vaikutteita hänen työlleen. Sonckia on luonnehdittu harmaan graniitin ja tervatun hirren mestariksi.Hänelle myönnettiin professorin arvo vuonna 1921 ja hänet kutsuttiin vuonna 1930 Suomen Arkkitehtiliiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi.