Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Voikkaan virkamiesklubi (1916)
Voikkaan virkamiesklubin alkuperäiset piirustukset ovat vuodelta 1916. Sen on suunnitellut Selim A. Lindqvist. Alkujaan rakennus on käsittänyt ruokasalin, tupakka- ja biljardihuoneen, kokoushuoneita ja useita kabinetteja, kirjaston ja useita matkustajahuoneita. Klubi noudattelee Lindqvistin myöhäisen jugendkauden linjaa, jossa tiili yhdistyy rapattuihin ja osittain sileisiin osittain koristeltuihin pintoihin. Rakennusta voisi kuvailla tyyliltään jugendbarokiksi ikkunoiden kehysrappausten kaarten sekä muiden runsaasti laskeutuvien rappausten vuoksi.