Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Haminan varuskuntakerho (1863)
Arkkitehti Alexander Theodor af Deckerin piirtämä rakennus valmistui vuonna 1863 kadettikoulun johtajan asunnoksi. Tyyliltään punatiiliarkkitehtuurinen rakennus edustaa uusgotiikkaa. Selviä merkkejä uusgotiikasta ovat suuret pariovet ja korkeat ikkunat. Kadettikoulu lakkautettiin vuonna 1903, jolloin johtajan asunto muutettiin venäläisen rykmentin esikunnaksi ja upseerikerhoksi. Tässä käytössä se oli vuoteen 1917 asti. 1920-luvulta lähtien rakennus on ollut Haminan Upseerikerhona.Rakennus on valtakunnallisesti merkittävä.