Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Kymiyhtiön pääkonttori (1932-1934)
Funktionalismi ⁄ Liljequist, Bertel ⁄ Kuusankoski
Kymiyhtiön pääkonttori siirrettiin vuonna 1906 Helsingistä Kymintehtaalle. Uutta, tulenkestävää konttorirakennusta suunniteltiin ainakin vuosina 1913 ja 1919, mutta rakentamiseen päästiin vasta 1930-luvun alussa. Kymiyhtiön pääkonttori on suunnitellut Bertel Liljeqvist, joka on suunnitellut maahamme merkittäviä teollisuuskohteita. Rakennus on kolmikerroksinen ja siinä on kymmenkerroksinen torni. Pintamateriaali on punatiiltä, jonka ansiosta rakennus soveltuu hyvin ympäröivään tehdasalueeseen. Pääaulaan johtava portaikko on Kuusankosken upeimpia arkkitehtuuritiloja. Talon korkean tornin päättää iltaisin ja öisin valaistu näköalakerros, jonka alapuolen seinäpinnassa on valaisevin osoittimin varustetut kookkaat kellot.