Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
Funktionalismi (1930-1940-luvut)
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen arkkitehdit alkoivat pohtia yksittäisten rakennusprojektien sijasta arkkitehtuuria yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Asemakaavoituksen avulla pyrittiin ratkaisemaan nopean teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamia ongelmia.

Funktionalismi teki läpimurtonsa Suomessa 1920-luvulla. Funktionalismin tyylipiirteitä olivat tasakatot, valkea väri ja pyrkimys yksinkertaisuuteen. Lasi, betoni ja nauhaikkunat kuuluvat myös funktionalismin tunnuspiirteisiin. Arkkitehdit korostivat, että talon käyttötarkoituksen tuli näkyä ulospäin.

Funktionalismi omaksuttiin Suomessa yksittäisten arkkitehtien kautta, joista Alvar Aaltoa voidaan pitää merkittävimpänä. Kymenlaaksossa funktionalistiseen arkkitehtuuriin sisältyy poikkeuksellisen paljon korkeatasoisia rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä. Aallon paikallinen tuotanto on keskittynyt lähinnä teollisuuslaitosten ja niiden ympäristöjen asuntoalueiden suunnitteluun. Kotkan tehtaan asuntoalueilla Aalto kokeili uudentyyppisiä asuintaloratkaisuja. Ahlströmin toimeksiantojen ja Sunilan selluloosatehdasprojektin yhteydessä hän tutki, millaisia rivi-, terassi- ja kerrostalotyyppejä eri maastoihin voi soveltaa. Yhteensä Aallon suunnittelemia rakennuksia Kymenlaaksosta löytyy 39 kappaletta. Myös P.E. Blomstedtin Kotkan Suomalainen säästöpankki on parhaimpia funktionalismin esimerkkejä maakunnassa.