Kymenlaakson arkkitehtuurin tietokanta
1920-luvun klassismi (1920-luku)
Klassismin muotokieli oli yleinen etenkin Pohjoismaissa 1920-luvulla, ja tuon ajan rakennustaiteen pääsuuntausta kutsutaan myös pohjoismaiseksi klassismiksi. Tyypillisissä 1920-luvun klassismia edustavissa rakennuksissa näkee sileäksi rapattuja tai punatiilisiä julkisivuja, vaaleita värisävyjä sekä säästeliäästi sijoitettuja pelkistettyjä klassisia koristeaiheita, kuten medaljonkeja, nauhoja ja pilastereita. Tyylisuunnan suomalaisena monumenttina pidetään J.S. Sirenin suunnittelemaa eduskuntataloa.

Itsenäisyyden alkuvuosina Suomessa korostettiin pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Niukat taloudelliset voimavarat pakottivat pelkistykseen, mutta se oli myös ihanteena. Pyrittiin selkeisiin perusmuotoihin, punnittuihin suhteisiin, harkittuihin vivahteisiin, kohti arkkitehtuurin ajattomia perusteita. 1920-luvun klassismin tendenssinä oli palaaminen kansanperinteen yksinkertaisuuteen. Punamultaus, peiterimalaudoitus ja pieniruutuiset ikkunat yhdessä klassististen yksityiskohtien kanssa levisi mm. maaseudulle.

Kymenlaaksossa keskeisiä 1920-luvun klassismia edustavia rakennuksia ovat 1920- ja 1930-luvun maalaistalot ja niiden ulkorakennusten arkkitehtuuri. Teollisuusarkkitehtuurissa erityisesti Myllykosken tehtaat ympäristöineen ja Kuusankosken Kymintehtaisiin liittyvät kokonaisuudet ovat edustavia esimerkkejä ajan rakentamistavoista. Kaupunkirakentamisessa klassistisia piirteitä edustavat Kotkansaaren 1920- ja 1930-luvulla valmistuneet asuinkerrostalot.