Vesistöt

Risto Hamari

Sivu 1 2 | Etusivu | Tulosta sivu

Kymijokeen liittyvien laajennusten ohella järviä on runsaasti maakunnan pohjoisosassa. Alue onkin jo osa Järvi-Suomea ja vastaa sitä maisemiltaan. Vuohijärvi on kookkain alueen järvistä, mutta Suomen kaikista järvistä se on kooltaan vasta 53. Kahdensadan suurimman järven joukkoon ei Vuohijärven lisäksi kuulu maakunnastamme kuin Pyhäjärvi(65.), Konninvesi(78.) ja Karijärvi(182.).

Etelässä Kymenlaakson rajana on Suomenlahti, Itämeren uloke itään. Meren vaikutus tuntuu kaikkialla maakunnassa. Se on tärkeä ilmastotekijä, tulotie uusille lajeille, murtovesiekosysteemi ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen aktivoija.

Itämeri lahtineen on maailman suurin murtovesiallas. Jääkauden jälkeen sen alue ja veden laatu ovat muuttuneet useaan kertaan, mikä tekee merestä poikkeuksellisen elinpiirin. Haastavista olosuhteista johtuu, että monet Itämeren lajit ovat kooltaan pienempiä kuin mereiset sukulaisensa. Esimerkiksi silakka on sillin kääpiömuoto ja Itämeren vähäsuolaisissa osissa elävä sinisimpukka selvästi pienempi kuin suolaisten merien vastaava laji. Itämeren saaristo on ainutlaatuinen. Niinpä sinne on perustettu useita kansallispuistoja luonnonarvoja turvaamaan. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto on Kymenlaaksossa hyvänä esimerkkinä.

Vesistöjen kokoa tärkeämmäksi koetaan yhä useammin veden laatu. Yleistäen voi sanoa, että Salpausselkien pohjoispuolella järvet ovat puhdasvetisiä ja niukkaravinteisia. Salpausselkien eteläpuolella järviä on varsin vähän ja ne ovat rehevöityneitä. Niukkaravinteista, tyypillistä Kymenlaakson järveä luonnehtivat järviruoko, terttualpi, lumme, nuottaruoho, lahnaruoho ja uistinvita. Aikojen kuluessa meri ja järvet ovat vähitellen rehevöityneet. Lajistossa se ilmenee osmankäämin, kilpukan, lumpeen, pikkulimaskan ja vitalajien ilmaantumisena rantalajistoon. Samalla ruo’ikot sakenevat ja niiden kasvualue laajene. Pahimmissa tapauksissa sinilevät runsastuvat aiheuttaen keskikesän leväkukintoja. Sinilevän vaivaaman veden virkistyskäyttö alenee ratkaisevasti.

Kuvagalleriat