Mikko Pesälä
Mikki Kauste
Maija-Liisa Peuhu
Mika Saukkonen
Matti Mäkelä
Matti Ranin
Marita Taavitsainen