KYMENLAAKSON
MURTEET

Matti Punttila

Kirjallisuutta

Sivu 1 2

(---) merkintä korvaa toistuvan tekijänimen.

 • Ainiala, Terhi: Jaalan murretta. Suomen kielen näytteitä 40. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 1995.
 • Hilanka, Tuula: Förkkeli ja peretniakka. Haapasaari – menneisyys ja nykypäivä s. 48–50. Haapasaari-Seura r.y. Myllykoski 1981.
 • Immanen, Seija: Käslasos: Valkealan sisäkylien murteesta: Haukjärven kielioppia: Hyljeksittyä sanastoa. Pilot-kustannus Oy. Tampere 2005.
 • Jussila, Raimo (toim.): Suomen murteiden aineslähteitä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 57. VAPK-kustannus. Helsinki 1991.
 • Juusela, Kaisu – Paunonen, Heikki (toim.): Murrenäytteitä sadan vuoden takaa. Helsingin Suomalaisen Alkeisopiston oppilaiden muistiinpanoja vuosilta 1878–1886. Castrenianumin toimitteita 19. Helsinki 1978.
 • Kepsu, Saulo: Pohjois-Kymenlaakson kylännimet. SKST 367. Helsinki 1981.
 • ---: Valkealan asuttaminen. Valkealan historia I s. 87–456.Valkeala 1990.
 • ---: Vehkalahden vanhat talonnimet. Vehkalahden pitäjänkirja I s. 65–94. Ankkapurha VI. Toim. Matti Punttila ja Jorma Manninen. Myllykoski 1968.
 • Kettunen, Lauri: Suomen murteet I. Murrenäytteitä. SKST 188, Helsinki 1930.
 • Laalo, Klaus: Miehikkälän murreopas. Lappeenranta 1990.
 • Lavansaaren murretta. Julk. Lavansaari-seura. [2003]
 • Leskinen, Heikki (toim.): Karjalan kielikartasto 1. Idän ja lännen sanastoeroja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1992.
 • ---: Suomen murteiden historiaa III. Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja 28. Jyväskylä 1981.
 • Lindén, Eeva: Iitin ja sen lähiseutujen omistusliitteisestä taivutuksesta. Virittäjä 1946 s. 1–19.
 • ---: Kaakkois-Hämeen murteiden äännehistoria I. SKST 219. Helsinki 1942.
 • ---: Kaakkois-Hämeen murteiden äännehistoria II. SKST 219. Helsinki 1944.
 • Lukkari, Lyyli: Murrenäytteitä. Kymin historia I. Kouvola 1960.
 • Lukkari, Lyyli – Solanterä, Lasse-J. (toim.): Entot ereelt, toret perääs: Kymiläinen sananparsikirja. Kymi-seura ry. Kotka 1996.
 • ---: Siit myä luvetah: Kymin murteen sanakirja. Kymi-seura ry. Kotka 1994. 2., korj. ja täyd. painos 2001, 3., täyd. painos 2004.
 • Lyytikäinen, Erkki – Rekunen, Jorma – Yli-Paavola, Jaakko: Joka päivä on murre uus: Sata pitäjää, sata kertojaa. SKST 495. Helsinki 1989.
 • Melolinna, Eijaleena: Sulo vapaus: Henkilökuva iittiläisestä Omar Eskolasta. Aino Valli rahaston apurahatyö 1991.
 • Murresanoja ja -sanontoja Suursaaresta. Julk. Suursaari-seura. Kotka 2000.
 • Nuolijärvi, Pirkko – Sorjonen, Marja-Leena: Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 2005.
 • Perttola, Väinö: Muutamia lauseopillisia muistiinpanoja Iitin murteesta. Käsikirjoite Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella. 1908.
 • Punttila, Matti: Anjalan murre. Anjalan historia s. 22–28, 647–648. Myllykoski 1981.
 • ---: Anjalankosken murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 9. SKST 489. 313 s. Helsinki 1988.
 • ---: Elimäkeläistä kansanelämää. Antti Kujalan muistiinpanoja vuosilta 1903–1915. SKST 523. 285 s. Helsinki 1990.
 • ---: Kalle Rytkönen – ensimmäinen Sippolan murteen tallentaja ja tutkija. Anjalankosken Joulu 1996 s. 11–15.

Sivu 1 2